ul.Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko
74 867 41 24
sekretariat@pks-klodzko.pl

Dla podróżnych