ul.Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko
74 867 41 24
sekretariat@pks-klodzko.pl
INFORMACJA
601 202 159
rezerwacje@pks-klodzko.pl

Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zarządca Masy Sanacyjnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. w restrukturyzacji, mając na względzie treść postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 29 lipca 2021r. o sygn. akt VI GR 6/20, ogłasza o sprzedaży mienia należącego do dłużnika i wchodzącego w skład masy sanacyjnej w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Nowej Rudzie, powiat Nowa Ruda, przy ul. Niepodległości 12 (działka nr 209 AM-7, obręb ewidencyjny nr 4) dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW: SW2K/00016614/8 – cena wywoławcza 1 324 500,00 zł netto.

Więcej informacji oraz załączniki na stronie BIP

Sprzedaż używanych autobusów

PKS w Kłodzku S.A. w restrukturyzacji jest zainteresowany odsprzedaniem używanych autobusów (tabela w załączeniu). Informacje dotyczące stanu technicznego można uzyskać pod numerem telefonu 609 503 271. Oferty zawierające propozycje cenowe: stacja.obslugi@pks-klodzko.pl lub prezes@pks-klodzko.pl do dnia 17.11.2023 do godz. 9:00.

W wyniku analizy ofert wybrano ofertę STAL MAT.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na obsłudze parkingów

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. w restrukturyzacji, ul. Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko, zaprasza do składania ofert w prowadzonym zapytaniu ofertowym dotyczącym zamówienia na:

Wykonanie usługi polegającej na obsłudze parkingów przy:
1. ul. Dusznickiej 1, 57-300 Kłodzko, Zajezdnia PKS w Kłodzku S.A.
2. Plac Jedności 1, 57-300 Kłodzko, Dworzec Autobusowy PKS w Kłodzku S.A.

Szczegóły ogłoszenia na stronie BIP.

W wyniku analizy ofert wybrano ofertę ATPark Spółka z o.o.

Zapytanie ofertowe zakup autobusów używanych

PKS w Kłodzku S.A. w restrukturyzacji jest zainteresowany pozyskaniem używanych autobusów, spełniających minimalnie poniższe kryteria:

 • rok produkcji: od 2010
 • silnik: wysokoprężny
 • norma emisji spalin: od Euro 4
 • przebieg: do 700 tys. km maks.
 • długość: od 10 do 13 m.
 • liczba drzwi: 2
 • skrzynia biegów: manualna
 • moc silnika: od 230 KW do 290 KW
 • liczba miejsc siedzących: od 30 do 52
 • liczba miejsc stojących: od 34
 • klimatyzacja.

Oferty zawierające opis techniczny wraz z dokumentacją fotograficzną proszę przesłać na adres: stacja.obslugi@pks-klodzko.pl lub prezes@pks-klodzko.pl do dnia 12.10.2023 do godz. 10:00.

W wyniku analizy ofert wybrano ofertę WOWO Spółka z o.o..

Przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej

Zarządca Masy Sanacyjnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. w restrukturyzacji mając na względzie treść postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 11 września 2023r. o sygn. akt VI GRs 7/20, ogłasza przetarg na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości wchodzącej w skład masy sanacyjnej, tj. prawa użytkowania wieczystego części działki nr 3/32 o powierzchni około 3 215 m2, położonej w Kłodzku przy ulicy Dusznickiej 1, identyfikator działki 020802_1.009.AR_1.3/32, objętej księgą wieczystą nr SW1K/00065811/0, zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym funkcjonującej stacji paliw.

Czynsz dzierżawny nie może być niższy niż 3.200, zł netto powiększony o podatek VAT.

Dzierżawca musi prowadzić́ działalność́ gospodarczą polegającą̨ na prowadzeniu stacji paliw i posiadać́ koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Ponadto dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania na swój koszt niezbędnych decyzji, pozwoleń́, uzgodnień́, zezwoleń́, koncesji, atestów i zgód, a nadto zobowiązany będzie do przeprowadzenia niezbędnych prac przystosowawczych (nakładów), co umożliwiać́ będzie Dzierżawcy rozpoczęcie przez niego na dzierżawionej nieruchomości działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży paliw ciekłych.

Dzierżawca zobowiązany jest do zapewnienia Wydzierżawiającemu możliwości tankowania swoich pojazdów na stacji paliw znajdującej się na Nieruchomości.

Dzierżawca zostanie wyłoniony w trybie pisemnego zbierania ofert. Opis pozostałych warunków dzierżawy oraz przedmiotu dzierżawy znajduje się na stronie pmr-restrukturyzacje.pl w zakładce Postępowania/ Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A./Sprzedaż oraz na stronie https://pks-klodzko.pl w zakładce Ogłoszenia.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta PKS w Kłodzku” na adres: ul. Klonowica 2/5b 58-500 Jelenia Góra z zastrzeżeniem, iż datą dostarczenia oferty jest data doręczenia oferty przez listonosza lub kuriera lub inną osobę uprawnioną do doręczenia przesyłki w miejscu składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.10.2023r., do godz. 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji: mail: m.zarowna@pmr-restrukturyzacje.pl, tel. 75 64 82 802.

W wyniku analizy ofert wybrano ofertę EKO-TANK Spółka z o.o.