ul.Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko
74 867 41 24
sekretariat@pks-klodzko.pl
INFORMACJA
601 202 159
rezerwacje@pks-klodzko.pl

REJESTR AKCJONARIUSZY

Dane adresowe i rejestrowe Spółki:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S. A.
ul. Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko,
KRS 0000074657, NIP 8830000720, REGON 000617344,
kapitał zakładowy 3 570 000,00 zł wpłacony w całości.