ul.Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko
74 867 41 24
sekretariat@pks-klodzko.pl

REJESTR AKCJONARIUSZY

1. Dane adresowe i rejestrowe Spółki:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S. A. – w restrukturyzacji,
ul. Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko,
KRS 0000074657, NIP 8830000720, REGON 000617344,
kapitał zakładowy 3 570 000,00 zł wpłacony w całości.

2. Opis działalności wg PKD:

49.41.z – transport drogowy towarów

45.20.z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

52.21.z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

45.32.z – sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

47.30.z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

68.20.z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

38.31.z – demontaż wyrobów zużytych

49.39.z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.31.z – transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

55.90.z – pozostałe zakwaterowanie

79.12.z – działalność organizatorów turystyki

79.90.a – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych