, PKS KŁODZKO | przewozy autobusowe | wynajem autobusów | stacja kontroli pojazdów

INFORMACJA PKS - tel. 697 842 777

KONTAKT W SPRAWIE WYNAJMU AUTOBUSÓW
tel. 609 721 062
wynajmy@pks-klodzko.pl

REZERWACJA BILETÓW AUTOBUSOWYCH
697 842 777
(od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00)
rezerwacje@pks-klodzko.pl

Rezerwacji można dokonać najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym wyjazdem


Informacja o administratorze i prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej z siedzibą w Kłodzku, ul. Dusznicka 1, KRS 0000074657, NIP: 8830000720.
2. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celach kontaktowych.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W sprawach związanych z ochroną danych może kontaktować się Pani/Pan z p. Pawłem Bojarskim - Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora, adres e-mail: iod@pks-klodzko.pl
8. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.
9. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.Reklamacje, skargi i uwagi dotyczące usług świadczonych przez PKS w Kłodzku S. A. można składać pisząc na adres:

PKS w Kłodzku S. A.
ul. Dusznicka 1
57-300 Kłodzko
lub
reklamacje@pks-klodzko.plZarząd Spółki
57-300 Kłodzko, ul Dusznicka 1
tel.: 74 867 41 24/25 - centrala
fax.: 74 867 32 80
e-mail: sekretariat@pks-klodzko.pl

PKS - Dworzec Kłodzko
57-300 Kłodzko, pl. Jedności 1,
tel. 74 867 32 61
Dyżurny ruchu tel. 601 202 159
e-mail: przewozy@pks-klodzko.pl

PKS Kłodzko - Dworzec Bystrzyca Kłodzka
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 5,
tel./fax: 74 811 15 50

PKS - Placówka Terenowa w Nowej Rudzie
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 8,
tel.: 74 872 46 27 - centrala

Nr konta:
BZ WBK S.A.
69 1090 2327 0000 0005 9400 0090
NIP 883-000-07-20 KRS 0000074657