, PKS KŁODZKO | przewozy autobusowe | wynajem autobusów | stacja kontroli pojazdów

NOWE AUTOBUSY PKS

W ramach projektu "Zakup fabrycznie nowych autobusów do komunikacji miejskiej i podmiejskiej w rejonie uzdrowisk kłodzkich", PKS w Kłodzku S.A. dokonał - w drodze przetargu nieograniczonego – wyboru dostawcy 9 sztuk autobusów niskowejściowych i 3 sztuk autobusów międzymiastowych. Przetarg wygrała firma SOR Libchavy spol. s r.o., która dynamicznie weszła na polski rynek producentów autobusów.
PKS
Nowe pojazdy obsługują lokalne połączenia powiatu kłodzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu uzdrowisk kłodzkich. Wszystkie autobusy posiadają nowoczesne, ekologiczne i oszczędne jednostki napędowe, wyposażone są w pochylnie lub windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a wnętrza ich są klimatyzowane. Z pewnością nowe autobusy poprawią jakość usług przewozowych oferowanych przez PKS w Kłodzku S.A. i komfort jazdy pasażerów, zmniejszone zostaną także koszty eksploatacyjne, w wyniku czego wzrośnie efektywność transportu zbiorowego. Nowe autobusy zastąpią stare, wyeksploatowane, kilkunastoletnie autobusy, o wysokiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co w sposób istotny poprawi stan środowiska w rejonie uzdrowiskowym.
PKS
Uroczystość przekazania przez producenta - SOR Libchavy spol. s r.o.- nowych dwunastu autobusów beneficjentowi, tj. PKS w Kłodzku S.A. odbyła się w dniu 2. czerwca 2014 r. na dworcu PKS w Kłodzku. Zdjęcie powyżej - dwanaście nowych autobusów w jednym rzędzie. To jedyny taki moment, kiedy można było zobaczyć je razem. Dziś kursują po drogach całej Kotliny Kłodzkiej.
PKS
Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń przywitał gości i mieszkańców Kłodzka. W krótkim przemówieniu przedstawił powód spotkania.
PKS
Prezes Zarządu PKS w Kłodzku S.A. Marek Bawecki opisał szczegóły realizacji trudnego projektu pozyskania dla firmy dwunastu nowych autobusów z dofinansowaniem unijnym.
PKS
Uroczyste przecięcie wstęgi. Od lewej przedstawiciel producenta autobusów SOR Libchavy spol. s r.o. Jan Czerny, Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń, Przewodnicząca Rady Nadzorczej PKS w Kłodzku S.A. Jadwiga Radziejewska, posłanka Monika Wielichowska, poseł Jakub Szulc oraz Prezes Zarządu PKS w Kłodzku S.A. Marek Bawecki.
PKS
Symboliczne przekazanie klucza do nowych autobusów.
PKS
Poświęcenia autobusów dokonał ksiądz dziekan Julian Rafałko z parafii Podwyższenia Krzyża w Kłodzku
PKS
Po części oficjalnej publiczności i zaproszonym gościom zaprezentowano dwa modele nowych autobusów. Pierwszy model to SOR C12 wersja międzymiastowa. Ten typ autobusu może zabrać na pokład 43 pasażerów na miejscach siedzących i 44 pasażerów na miejscach stojących.
PKS
Autobus SOR C12 jest przystosowany do obsługi pasażerów niepełnosprawnych. Wyposażony jest w windę, która umożliwia wjechanie na pokład niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim.
PKS
Drugi model to SOR CN12 wersja niskopodłogowa. Ten typ autobusu może zabrać na pokład 41 pasażerów na miejscach siedzących i 43 pasażerów na miejscach stojących.
PKS
Autobus SOR CN12 jest również przystosowany do obsługi pasażerów niepełnosprawnych. Wyposażony jest w pochylnię, która umożliwia wjechanie na pokład pasażera na wózku inwalidzkim. Dodatkowo, by ułatwić wsiadanie osobom niepełnosprawnym autobus może "przyklęknąć" na prawą stronę.
PKS
Oznakowanie nowych autobusów – logo firmowe PKS w Kłodzku S.A. oraz logo Powiatu Kłodzkiego – właściciela przedsiębiorstwa.
PKS
Uroczystość przekazania nowych autobusów zakończyła się krótką wycieczką. Chętni przejechali dwoma autobusami wokół Kłodzka.
PKS
Wszystkie dwanaście nowych autobusów podjęło już codzienną pracę na trasach Ziemi Kłodzkiej. Mamy nadzieję, że przyczynią się do wzrostu zadowolenia pasażerów z usług naszej firmy.
PKS