, PKS KŁODZKO | przewozy autobusowe | wynajem autobusów | stacja kontroli pojazdów

W KŁODZKU POWSTANIE ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE

W ciągu najbliższych kilku lat PKP S.A. planuje stworzenie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Kłodzku. List intencyjny w tej sprawie podpisali dziś przedstawiciele PKP S.A., powiatu kłodzkiego, gminy miejskiej Kłodzko oraz PKS S.A. w Kłodzku.
PKS
Podpisany dokument zakłada budowę centrum komunikacyjnego, które ma integrować transport kolejowy, autobusowy i samochodowy. Uwzględniana jest również funkcja handlowa i usługowa.

Pierwsze plany utworzenia ZCK pojawiły się w 2014 r. PKP S.A., Powiat Kłodzki i PKS S.A. zobowiązały się wówczas do współpracy przy tworzeniu nowej przestrzeni komunikacyjnej w rejonie stacji kolejowej w Kłodzku oraz do współpracy przy opracowaniu projektu zmiany zagospodarowania terenu. Teraz do tego grona dołączyła jeszcze gmina miejska Kłodzko.

- Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Kłodzku oznacza korzyści przede wszystkim dla lokalnej społeczności, która zyska lepsze połączenia z całym regionem oraz wyższą jakość usług transportowych - mówi Piotr Ciżkowicz, członek zarządu PKP S.A. - PKP S.A. bardzo często angażuje się w podobne inicjatywy. Nowoczesne centrum przesiadkowe funkcjonuje już m.in. przy nowym podziemnym dworcu Kraków Główny. Podobne inwestycje zamierzamy zrealizować również w Słupsku czy przy dworcu Warszawa Gdańska.
PKS
- Budowa w Kłodzku centrum komunikacyjnego z tak bogatą ofertą otworzy przed powiatem nowe perspektywy rozwoju, głównie ze względu na lepszą i łatwiejszą dostępność komunikacyjną naszych miast, z czego skorzystają i mieszkańcy, i turyści - mówi Maciej Awiżeń, starosta kłodzki. - Z drugiej strony jest to szansa ponownego uaktywnienia tego nieco zaniedbanego centrum stolicy powiatu i przywrócenia mu należnej roli reprezentacyjnej i społecznej, co będzie dodatkowym atutem promocyjnym dla regionu.
PKS
Planowane utworzenie centrum przesiadkowego doskonale współgra z planami PKP Polskich Linii Kolejowych, które w najbliższych latach zamierzają zmodernizować stację kolejową Kłodzko Miasto.

Inwestycja związana z budową ZCK miałaby zostać zrealizowana w formule projektu deweloperskiego, który prowadzić będzie Xcity Investment - spółka deweloperska w Grupie PKP - oraz wyłoniony w postępowaniu zewnętrzny inwestor. Oba podmioty zajmą się opracowaniem finalnej koncepcji zagospodarowania nieruchomości pod ZCK. Xcity Investment zamierza wkrótce uruchomić postępowanie na wybór inwestora dla tego projektu.

Wstępny termin zakończenia inwestycji planowany jest na IV kwartał 2019 r.

PKS
PKS
PKS
PKS
PKS
PKS
PKS
PKS
PKS
PKS
Źródło: doba.pl