ul.Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko
74 867 41 25
sekretariat@pks-klodzko.pl

Stacja Paliw