ul.Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko
74 867 41 24/25
sekretariat@pks-klodzko.pl

SERWIS TACHOGRAFÓW

UWAGA

Od 1 stycznia 2021 r. ze względu na zmiany przepisów prawnych PKS nie może prowadzić serwisu tachografów jako firma przewozowa