ul.Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko
74 867 41 24/25
sekretariat@pks-klodzko.pl

Parking TIR

Kontakt w sprawie parkingu :

697 797 643

techniczny@pks-klodzko.pl