ul.Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko
661 955 777
sekretariat@pks-klodzko.pl

Sklep

Kontakt :

74 867 41 24 wew 42