ul.Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko
74 867 41 24
sekretariat@pks-klodzko.pl

REJESTR AKCJONARIUSZY

  1. Dane adresowe i rejestrowe Spółki: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S. A. – w restrukturyzacji, ul. Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko, KRS 0000074657, NIP 8830000720, REGON 000617344, kapitał zakładowy 3 570 000,00 zł wpłacony w całości.
  2. Opis działalności wg PKD:

49, 41, z, transport drogowy towarów

45, 20, z, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem

motocykli

52, 21, z, działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

45, 32, z, sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,

z wyłączeniem motocykli

47, 30, z, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

68, 20, z, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

38, 31, z, demontaż wyrobów zużytych

49, 39, z, pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej

niesklasyfikowany

49, 31, z, transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

55, 90, z, pozostałe zakwaterowanie

79, 12, z, działalność organizatorów turystyki

79, 90, a, działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych