ul.Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko
74 867 41 24/25
sekretariat@pks-klodzko.pl

KŁODZKO – BYSTRZYCA KŁ p.STARY WIELISŁAW – KŁODZKO