ul.Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko
661 955 777
sekretariat@pks-klodzko.pl

KŁODZKO – STRONIE ŚLĄSKIE – MORAWKA -KŁODZKO