ul.Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko
74 867 41 24
sekretariat@pks-klodzko.pl
INFORMACJA
601 202 159
rezerwacje@pks-klodzko.pl

EM-Karta

Co należy wiedzieć o EM-Karcie

EM-Karta jest plastikową, zbliżeniową kartą chipową, zawierającą dane pasażera oraz elektroniczną informację o zakupionym bilecie miesięcznym. EM-Kartę ma obowiązek zakupić każdy pasażer, który zamierza korzystać z przejazdów na podstawie biletu miesięcznego. EM-Kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, na którą została ona wydana.

Zasady korzystania z EM-Karty

  1. Podczas wsiadania przednim wejściem do autobusu pasażer obowiązkowo rejestruje swój przejazd poprzez przyłożenie EM-Karty (na około 2 sekundy) do czytnika znajdującego się w górnej części bileterki.
  2. Rejestracja kartą jest ważna, gdy bileterka wyda pojedynczy sygnał akceptujący dane zawarte na karcie.
  3. Jazda bez zarejestrowanego przejazdu (bez przyłożenia karty do czytnika) będzie traktowana jako jazda bez ważnego biletu
  4. Podczas kontroli rewizorskiej pasażer ma obowiązek przedstawić na wezwanie kontrolującego EM-Kartę oraz paragon fiskalny (papierowy bilet) wraz z dokumentem tożsamości, a w przypadku biletów objętych ulgą ustawową również dokument uprawniający do ulgi.

Podróżny z biletem miesięcznym w trakcie przejazdu winien posiadać

  1. Paragon z kasy fiskalnej (aktualny bilet w formie papierowej).
  2. Ważny bilet elektroniczny (Em-Karta).
  3. Dokument uprawniający do ulgi (w przypadku biletów objętych ulgami ustawowymi).

UWAGA: brak któregokolwiek wymienionych powyżej dokumentów będzie uznawany jako jazda bez biletu.

Jak przedłużyć EM-Kartę