ul.Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko
74 867 41 24/25
sekretariat@pks-klodzko.pl

PKS w Kłodzku S. A. – w restrukturyzacji